Přiložené soubory:

gnf (jpg)
CVVZ - finanční podpora účastníků (pdf)

zpět

Finanční podpora účastníků od GNF

GN-GALÉNŮV NADAČNÍ FOND podporuje začínající vedoucí dětských a mládežnických kolektivů a také seniory a pamětníky, kteří mají zásluhy na rozvoji dětského a mládežnického hnutí. Cílem této podpory je snížit finanční bariéru k účasti na CVVZ. Více informací a formulář žádosti najdete v článku.

Finanční podpora má pomoci mladým vedoucím umožnit vzdělávání a další rozvoj, pamětníkům pak umožnit účast na společných setkáních a blízký kontakt se současným hnutím dětí a mládeže.

Podmínky poskytnutí příspěvku:
● o finanční příspěvek může žádat pouze fyzická osoba, občan ČR, přihlášená na CVVZ v daném roce;
● formulář žádosti je nutné odeslat mailem na adresu tatanka@brezovylistek.cz nebo poštou na adresu GN-Galénova nadačního fondu nejpozději 9. října 2022;
● o přidělení finančního příspěvku rozhoduje Správní rada GN-Galénova nadačního fondu nejpozději 30. října 2022;
● finanční příspěvek se poskytuje formou jednorázového daru na účet žadatele nejpozději do tří dnů od podpisu darovací smlouvy oběma stranami;
● finanční příspěvek se poskytuje ve výši o maximálně 100 % nákladů na dopravu tam i zpět hromadným dopravním prostředkem z místa bydliště do místa konání CVVZ (ve výši adekvátní ceně hromadného prostředku druhé třídy); o maximálně 50 % účastnického poplatku CVVZ;
● na příspěvek GN-Galénova nadačního fondu není právní nárok;
● proti rozhodnutí Správní rady GN-Galénova nadačního fondu není odvolání.