Aleš Sedláček

S30

Kulatý stůl s Českou radou dětí a mládeže

Předseda ČRDM představí aktuální témata zasahující do oblasti práce s dětmi a mládeží a otevře diskuzi s účastníky. Témata: Navrhovaný Zákon o podpoře práce s mládeží | Zákon o zadávání veřejných zakázek a možná kolize s přerozdělováním dotací | Týden placené dovolené pro vedoucí – zrcadlo praxe | Nedovolené podnikání v oblasti volnočasových aktivit - kauza uplynulého roku | Kroužky dětem. Nový program podpory dětí v nouzi. Určeno primárně pro statutáry, členy orgánů, vč. kontrolních, ale rádi uvítáme každého kdo se zajímá o legislativní prostředí pro práci s dětmi a mladými lidmi.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Aleš Sedláček (Tokaheya) , Česká rada dětí a mládeže
Aleš Sedláček, předseda ČRDM - Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů