Přiložené soubory:

kanon (jpg)

zpět

Krajina poznamenaná těžbou

Na sobotu je připravena pěší vycházka do okolí Skutče místy, které byly změněny těžbou žuly. Projdete po naučné stezce, kde kromě informačních tabulí najdete i starou těžební techniku a různá zastavení upravená i pro malé děti.

Uvidíte různé lomy, od činného lomu Litice, přes Novákovo jezírko, Andrusivův lom, lom Zvěřinov až po lom Kaňon. Exkurzi povede geolog Jan Doucek z Národního geoparku Železné hory a o botanické zajímavosti ji doplní Naděžda Gutzerová.

Sraz účastníků bude před hlavním vchodem do ZŠ Komenského.