CVVZ je setkávání vedoucích, které pochází z počátku 80.let minulého století. Duší tohoto hnutí byl a je stále Jan Šimáně – Galén, který sestavoval programy prvních CVVZ. Na počátku nebyly sekce ani souběžné programy, ale více se diskutovalo o zaměření programu, vedoucích, březových lístcích,atd.

CVVZ = Celostátní Vzájemná Výměna Zkušeností

První tři CVVZ proběhly v Ostravě. Bylo to v letech 1980 až 1983, kdy termín konání kolísal mezi listopadem a únorem. Čtvrtá CVVZ se konala v roce 1984 v Karviné. Mezi účastníky se vmísil konfident a nápravná opatření na sebe nedala dlouho čekat. Podařilo se odvrátit rozprášení místních oddílů, ale byla přerušena komunikace s Galénem a někteří vedoucí museli odejít do ústraní.

V těchto dřívějších dobách znamenala zkratka CVVZ něco malinko jiného, než dnes, a to „Celostátní vrcholná výměna zkušeností“. Galén totiž tvrdil, že výměny zkušeností vznikají prakticky pořád, když se sejdou dva vedoucí nebo dva oddíly. Když se sejdou všechny oddíly z nějakého území, tak tam vzniká jejich „vrcholná VZ“ – VVZ a jen ta jedna je pak CVVZ.

Po revoluci se první novodobá CVVZ konala v roce 1992 v Brně a další pak následovaly v různých městech po celé republice.


2021 Holešov

počet účastníků: 359

počet lektorů: 62

Nejčastější věk účastníků: 21

Nejvíce lidí přijelo z: Brno

Nejvíce zastoupená organizace: Pionýr, z.s.

2020 České Budějovice

z důvodu COVID-19 se konala on-line

počet účastníků:

počet lektorů:

Nejčastější věk účastníků:

Nejvíce lidí přijelo z:

Nejvíce zastoupená organizace:

2019 Náchod

počet účastníků: 517

počet lektorů: 91

Nejčastější věk účastníků: 19

Nejvíce lidí přijelo z: Prahy

Nejvíce zastoupená organizace: ČTU

2018 Hlinsko

počet účastníků: 537

počet lektorů: 110

Nejčastější věk účastníků: 19

Nejvíce lidí přijelo z: Prahy

Nejvíce zastoupená organizace: Pionýr

2017 Šumperk

počet účastníků: 442

počet lektorů: 110

Nejčastější věk účastníků: 18

Nejvíce lidí přijelo z: Brno

Nejvíce zastoupená organizace: ČTU

2016 Jihlava

počet účastníků: 596

počet lektorů: 95

Nejčastější věk účastníků: 18

Nejvíce lidí přijelo z: Praha

Nejvíce zastoupená organizace: Pionýr

2015 Chrudim

počet účastníků: 606

počet lektorů: 93

Nejčastější věk účastníků: 24

Nejvíce lidí přijelo z: Brno

Nejvíce zastoupená organizace: Pionýr

2014 Brno

počet účastníků: 664

počet lektorů: 153

Nejčastější věk účastníků: 28

Nejvíce lidí přijelo z: Brno

Nejvíce zastoupená organizace: Pionýr

2013 Třebíč

počet účastníků: 550

počet lektorů: 98

Nejčastější věk účastníků: 18

Nejvíce lidí přijelo z: Třebíč

Nejvíce zastoupená organizace: Pionýr

2012 Šumperk

Celý rok jsme se na ni těšili a ani jsme se nendáli a další CVVZka je za námi. Děkujeme Vám všem za účast a za příjemnou atmosféru, kterou jste nám pomohli v Šumperku vytvořit. Děkujeme Vám za výměnu zkušeností, zážitků, energie a přátelství.

počet účastníků: 465

počet lektorů: 85

Nejčastější věk účastníků:

Nejvíce lidí přijelo z:

Nejvíce zastoupená organizace:

2011 Hradec Králové

počet účastníků: 461

počet lektorů: 105

Nejčastější věk účastníků: 18

Nejvíce lidí přijelo z: Rychnov nad Kněžnou

Nejvíce zastoupená organizace: DÉČKO - DDM Rychnov nad Kněžnou

2010 Chrudim

Je to teprve pár hodin, co se za posledním účastníkem zavřely dveře školy, co se odnesla poslední lavice a zvedla poslední židle. CVVZ 2010 v Chrudimi je za námi a Hradec Králové před námi. Děkujeme všem účastníkům, kteří dodávali tu pravou atmosféru, všem lektorům za skvěle odvedené výkony v jejich přednáškách a především všem organizátorům za vstřícnost, rychlost a usměvavé tváře.

počet účastníků: 616

počet lektorů: 107

Nejčastější věk účastníků: 16

Nejvíce lidí přijelo z: Brno

Nejvíce zastoupená organizace: Pionýr

2009 Plzeň

Na CVVZ 2009 v Plzni chceme ukázat a zaměřit se na téma volného času pro všechny děti bez rozdílu věku, pohlaví, handicapu a pro děti z etnických či národnostních menšin. Uspořádat tuto CVVZ je pro nás velká čest a závazek, aby se akce zdařila a co nejvíce naplnila toto motto. Naším největším přáním je, aby na tomto setkání vznikla vize, jak co nejlépe uvést do každodenního života již zmíněné motto.

počet účastníků: 546

počet lektorů: 120

Nejčastější věk účastníků: 20

Nejvíce lidí přijelo z: Plzeň

Nejvíce zastoupená organizace: Pionýr

2008 Přerov

Tak máme, přátelé, pár týdnu po Univerzální CVVZce 2008. Jak napsal jeden z redaktorů do Velkého Třesku, po velkých porodních bolestech přišlo na svět celkem vyvedené miminko menší váhy, přesto zdravé a s potenciálem. Ještěže je tohle mimi spíše jepičí, než lidské.

počet účastníků: 317

počet lektorů: 98

Nejčastější věk účastníků: 17

Nejvíce lidí přijelo z: Přerov

Nejvíce zastoupená organizace: Duha

2007 Třešť

Jihlavský tým ve snaze zajistit co nejkvalitnější zázemí cvvzky 2007 se rozhodl uskutečnit akci kousek za Jihlavou, v malebném městě TŘEŠŤ. V srdci Českomoravské vrchoviny, poblíž poloviny cesty mezi Prahou a Vídní, v soutěsce ohraničené vrchy Špičákem (734 m), Čeřínkem (761 m) a ve vzdálenějším jižním horizontu i nejvyšším vrcholem celého regionu Vysočiny Javořicí (837 m) se nalézá město Třešť.

počet účastníků: 1246

počet lektorů: 179

Nejčastější věk účastníků: 18

Nejvíce lidí přijelo z: Brno

Nejvíce zastoupená organizace: Pionýr

2006 Ostrava

počet účastníků: 1156

počet lektorů: 225

Nejčastější věk účastníků: 17

Nejvíce lidí přijelo z: Brno

Nejvíce zastoupená organizace: Junák

2005 Třebíč

...Proč si navzájem neukázat mapy a neříct si: „tuhle cestu jsem už probádal a nikam nevede, ale tahle je dobrá, jestli chceš pojď…“? Proč se neinspirovat od ostatních.A přesně takto jsme se pokusili připravit většinu letošních programů. Měli jsme spoustu možností na výměnu zkušeností, na inspiraci… Bezezbytku se naplňovala Galénova myšlenka přátelství rozrůzněných, která ještě zdaleka není samozřejmostí. A za to vám patří velký dík. Nejen za vytvoření víkendové atmosféry, ale především za to, že dětem věnujete svůj čas a energii...(TATANKA)

počet účastníků:

počet lektorů:

Nejčastější věk účastníků:

Nejvíce lidí přijelo z:

Nejvíce zastoupená organizace: