Mgr. Jiří Zajíc

S13

Výchova jako jedinečné poslání

Program - v návaznosti na J. A. Komenského - ukazuje, jak výchova může zásadním způsobem přispět k tomu, aby se z bezbranného lidského mláděte vyvinul zralý dospělý člověk, který svou svobodu dokáže zapojit do společného díla na proměně světa.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
PomůckyVěci na psaní, pozornou mysl
Lektor
Mgr. Jiří Zajíc (Edy) , Junák - český skaut, z.s.
Předseda odboru duchovní výchovy Junáka a člen metodické skupiny pro nový skautský program, instruktor vzdělávacího skautského střediska Gemini. Skautem jsem od svých 17 let, 20 let (1970-1990) jsem působil v TOM 5077, který se stal základem dnes největšího skautského střediska v ČR - Blaníku. Vystudoval jsem MFF UK, 15 let pracoval jako matematik - analytik v oblasti využívání počítačů na podporu výuky. Současně jsem působil v ilegálních strukturách katolické církve. Po listopadu 89 jsem 12 let pracoval jako redaktor Redakce náboženského života v Českém rozhlasu, kterou jsem tam založil, 4 roky byl ředitelem kanceláře ČRDM, 3 roky pracoval jako analytik úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, od roku 2008 vedoucí oddělení PR a zástupce ředitele v NIDM, následně metodik pro vzdělávání v Národní pedagogickém institutu a nyní odborný garant propojování formálního a neformálního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu. Toto je moje 14. CVVZ. Pokaždé jsem tam lektoroval dva programy, které se týkají oblastí, kterým rozumím: rozvoj duchovního života a výchova při působení médií. Dvakrát také debaty o vlastenectví). Letos nabízím úplně nová program o jedinečnosti výchovy :-)

Zobrazit termíny programu

0 komentářů