Miluše Gicklhornová (Nechvátalová)

W42

PODVEDENÝ JÁKOB (co ohrožuje naše rodiny) - ŘÁDY a NEŘÁDY v LÁSCE a RODINĚ

NA HRANICÍCH VLASTI SLYŠET VÁLEČNÝ RYK, CYKLUS TŘÍ PŘEDNÁŠEK - prastaré příběhy budují obranu proti ničiteli i zkáze Interaktivní přednáška. Na modelech rodin si ukážeme pravidla, která nám umožní vytvořit (pro sebe i další rodinné příslušníky) místo, kde se můžeme cítit bezpečně a ochraňováni. Budeme ukazovat, jaké pozice mají mít jednotliví členové rodiny, co se v rodině děje, když nejsou představená pravidla dodržována. Dotkneme se i otázky, do jaké míry mohou pracovníci s dětmi a mládeží doplnit nebo nahradit rodiče, kteří dětem neposkytují rodičovskou péči Pracovníci s dětmi a mládeží získají informace o předpokladech dobrého fungování rodin. Dozvědí se, jaké funkce dětí přebírají, jestliže rodiče neplní své funkce. Získají náhled, jaké rady mohou dětem a mládeži poskytnout i jaké jsou možnosti a meze "nahrazování" nefungujících rodičů.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
Pomůckypomůcky pro zapisování, budou-li chtít
Lektor
Miluše Gicklhornová (Nechvátalová) , Sdružení FILIA z. s.
pracuji ve Sdružení FILIA z. s. V této organizaci jsem v řídící pozici, mimo jiné moderuji intervizní setkání. Od roku 1992 pracuji v neziskovém sektoru, a to i s dětmi a mládeží, naše organizace uspořádala 30 táborových pobytů s tématikou canisterapie, na některých jsem působila jako táborový vedoucí. Na téma zooterapií jsme uspořádali čtyři mezinárodní konference. Mám zkušenosti s pobytem zahraničních dobrovolníků, kterým poskytuji podporu na úrovni mentora. Naše organizace také vysílá handicapované dobrovolníky do zahraničí, pro ně realizuji přípravu. Podařilo se mi zorganizovat několik koncertů a koncertních cyklů, které také moderuji. Již 21 roků se věnuji rodinné terapii a na toto téma také pořádám přednášky.
Mgr Dagmar Kolářová
Jsem spolupracovnice přednášející Miluše Gicklhornová (Nechvátalová) , Sdružení FILIA z. s., která mě požádala o asistenci při jejích přednáškách.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

W43

DLOUHÝ, ŠIROKÝ a BYSTROZRAKÝ - Přeměna chlapce v muže

NA HRANICÍCH VLASTI SLYŠET VÁLEČNÝ RYK, CYKLUS TŘÍ PŘEDNÁŠEK - prastaré příběhy budují obranu proti ničiteli i zkáze Cesta chlapce k naplněnému mužství. Na pohádkovém příběhu "Dlouhý, Široký a Bystrozraký" si ukážeme, s jakými vlastnostmi by se měl muž ztotožnit a jaká cesta ho může přivézt k dobrým partnerským vztahů. Muži najdou svoji důstojnost, důležitost, jedinečnost. Uvidí obdarování, které mají a jak svoje schopnosti nasměrovat, aby se jim i druhým dobře žilo. Uvidí způsob, jak milovat, ochránit svoji ženu.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
PomůckyKlasická pohádka "Dlouhý, Široký a Bystrozraký" - není podmínkou, pomůcky pro zapisování - budou-li chtít
Lektor
Miluše Gicklhornová (Nechvátalová) , Sdružení FILIA z. s.
pracuji ve Sdružení FILIA z. s. V této organizaci jsem v řídící pozici, mimo jiné moderuji intervizní setkání. Od roku 1992 pracuji v neziskovém sektoru, a to i s dětmi a mládeží, naše organizace uspořádala 30 táborových pobytů s tématikou canisterapie, na některých jsem působila jako táborový vedoucí. Na téma zooterapií jsme uspořádali čtyři mezinárodní konference. Mám zkušenosti s pobytem zahraničních dobrovolníků, kterým poskytuji podporu na úrovni mentora. Naše organizace také vysílá handicapované dobrovolníky do zahraničí, pro ně realizuji přípravu. Podařilo se mi zorganizovat několik koncertů a koncertních cyklů, které také moderuji. Již 21 roků se věnuji rodinné terapii a na toto téma také pořádám přednášky.
Mgr Dagmar Kolářová
Jsem spolupracovnice přednášející Miluše Gicklhornová (Nechvátalová) , Sdružení FILIA z. s., která mě požádala o asistenci při jejích přednáškách.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

W44

PŘÍBĚHY KÓRACHA a BILEÁMA: „pohroma již začala“ a „když se zlořečení mění v požehnání“

NA HRANICÍCH VLASTI SLYŠET VÁLEČNÝ RYK, CYKLUS TŘÍ PŘEDNÁŠEK - prastaré příběhy budují obranu proti ničiteli i zkáze Ponoříme se do příběhů, které nám ukáží, že je naděje na posílení obrany proti zlu i na posílení schopnosti odolávat pohromě .

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
PomůckyPomůcky pro zapisování, budou-li chtít
Lektor
Miluše Gicklhornová (Nechvátalová) , Sdružení FILIA z. s.
pracuji ve Sdružení FILIA z. s. V této organizaci jsem v řídící pozici, mimo jiné moderuji intervizní setkání. Od roku 1992 pracuji v neziskovém sektoru, a to i s dětmi a mládeží, naše organizace uspořádala 30 táborových pobytů s tématikou canisterapie, na některých jsem působila jako táborový vedoucí. Na téma zooterapií jsme uspořádali čtyři mezinárodní konference. Mám zkušenosti s pobytem zahraničních dobrovolníků, kterým poskytuji podporu na úrovni mentora. Naše organizace také vysílá handicapované dobrovolníky do zahraničí, pro ně realizuji přípravu. Podařilo se mi zorganizovat několik koncertů a koncertních cyklů, které také moderuji. Již 21 roků se věnuji rodinné terapii a na toto téma také pořádám přednášky.
Mgr Dagmar Kolářová
Jsem spolupracovnice přednášející Miluše Gicklhornová (Nechvátalová) , Sdružení FILIA z. s., která mě požádala o asistenci při jejích přednáškách.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů